ส่งข้อความ
Xiamen KaiYuanSheng Industrial Co.,Ltd.
ผลิตภัณฑ์
กรณี
บ้าน >

จีน Xiamen KaiYuanSheng Industrial Co.,Ltd. Company Cases

คุณสามารถออกแบบสินค้าที่คุ้มค่าได้อย่างไร สําหรับกลุ่มรายได้ที่แตกต่างกัน

1.เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนแรกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า คือการเข้าใจว่าเป้าหมายของตลาดของคุณคือใคร และคุณค่าของพวกเขา,และจุดเจ็บปวดของลูกค้าที่เป็นศักยภาพของคุณ คุณยังจําเป็นต้องเข้าใจภูมิทัศน์การแข่งขันและสินค้าและคําตอบที่มีอยู่ที่ตลาดเป้าหมายของคุณใช้หรือปรารถนาที่จะใช้นี้จะช่วยให้คุณกําหนดข้อเสนอคุณค่าของคุณและจุดขายพิเศษของคุณ. 2.ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนของคุณให้ดีที่สุด ขั้นตอนที่สองในการออกแบบสินค้าที่คุ้มค่า คือการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนของคุณและบํารุงรักษาสินค้าของคุณโดยไม่เสียสละคุณภาพหรือฟังก์ชันคุณสามารถทําเช่นนี้โดยใช้วิธีลดผลกระทบ เช่น การกําจัดขยะ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดหากิจกรรมนอกพื้นฐานการรีไซเคิลทรัพยากร, และการนําทรัพย์สินและเครือข่ายที่มีอยู่  

ประหยัดพลังงานกับโรงงานของเรา

เรายอมรับความท้าทายในการลดรอยเท้าคาร์บอนต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกเครื่องเครื่องจักรปล่อยคาร์บอนครั้งใหญ่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีความขยันหมั่นเพียรในการเลือกใช้เครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเครื่องจักรขึ้นรูปปัจจุบันที่ Kaiyuansheng มีเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ล่าสุดส่งผลให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นช่วยให้เราอยู่ในแนวหน้าของการแข่งขันตัวอย่างเช่น ความมุ่งมั่นของ Kaiyuansheng ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทอิสระแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการใช้พลังงานตาม 'ข้อพระคัมภีร์เดิม'
1