ส่งข้อความ
Xiamen KaiYuanSheng Industrial Co.,Ltd.
ผลิตภัณฑ์
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
บริการฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลาสติก
การฉีดขึ้นรูปแบบ Overmold
แม่พิมพ์พลาสติกที่มีความแม่นยำ
ในการฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์
ฉีดชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปเครื่องใช้ในครัวเรือน
แม่พิมพ์พลาสติกหลายช่อง
แม่พิมพ์ช่องเดียว
เครื่องครัวพลาสติก
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกใส่โลหะ